FAQ

Welke opleiding heb je?

Ik heb in 1996 mijn licentiaatsdiploma ‘Familiale en Seksuologische Wetenschappen’ behaald aan de KULeuven. Daarnaast heb ik een opleiding Rationeel Emotieve Therapie (RET) gevolgd aan het Instituut voor Rationele Therapie te Nijmegen. RET wordt gebruikt voor een breed scala van problemen zoals angsten, depressieve gedachten, stress en omgaan met verlies. Ik heb ook een opleiding oplossingsgerichte cognitieve therapie gevolgd aan het Korzybski Instituut in Brugge.

Ben je lid van een beroepsvereniging?

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie en ook van de Belgische Vereniging voor Relatie-, Gezins- en Systeemtherapie. Beide beroepsverenigingen hebben een deontologische code waaraan ik ben gebonden, en die terug te vinden is op hun website.

Kan je een medisch onderzoek doen of medicatie voorschrijven?

Nee, enkel artsen zijn bevoegd voor het opsporen en behandelen van medische problemen. Is er (mogelijks) iets mis met je gezondheid dan is het belangrijk om dat grondig te laten onderzoeken en degelijk te behandelen. En als je weet dat er medische factoren in het spel, overleg ik met je behandelende arts. Dat gebeurt echter niet zonder je medeweten. We bespreken vooraf samen de agenda van het gesprek, en wat de conclusies zijn.

Kan ik je spreken buiten de sessies?

In principe speelt de therapie zich af tijdens de sessies. In uitzonderlijke gevallen kan je bellen naar het nummer 0486 56 47 68 en een boodschap inspreken. Ik bel je dan binnen de 24 uur terug. Vergeet niet in je bericht te vermelden waar ik je kan bereiken. Gebruik het mailadres enkel na afspraak (bijvoorbeeld voor het doormailen van opdrachten).

Hoe kan ik een afspraak voor een sessie wijzigen?

Op het einde van elke sessie leggen we (als dat nodig is) een moment voor een volgende afspraak vast. Kan je door onvoorziene omstandigheden niet op de afspraak aanwezig zijn, bel me dan zo snel mogelijk op het nummer 0486 56 47 68 en laat een boodschap achter.

Als je niet opdaagt voor een afgesproken sessie, of je zegt minder dan 24u op voorhand af zonder dringende reden, dan moet je het honorarium betalen. Omgekeerd: als ik zelf minder dan 24 uur vooraf een afspraak moet afzeggen, dan is de volgende sessie gratis.

Neem jij contact op met de hulpverlener die me heeft doorverwezen?

Als je bent doorverwezen door een professionele hulpverlener dan krijgt die een telefoontje om te bevestigen dat je langs bent geweest voor een eerste afspraak. Elke verdere vorm van contact wordt eerst met je besproken. Alle informatie over de therapie is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

%d bloggers liken dit: